Cum restabilim permisul de conducere

în cazul în care a fost pierdut, furat sau deteriorat

Deseori ne ciocnim de situații în care rămânem fără acte. Fie le pierdem, fie ne sunt furate sau, din greșeală, sunt deteriorate. Procedurile de restabilire a actelor sunt diferite, în funcție de tipul acestora. În cazul permisului de conducere, un document fără de care nu putem urca la volanul unei mașini, procedura este destul de…birocratică.

În acest caz, persoana care solicită documentarea cu duplicat al permisului de conducere trebuie să se prezinte secţia/birou examinare şi evidenţă a transportului, la compartimentul compartimentul examinări.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, pentru a obține preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

  • actul de identitate şi copia acestuia;
  • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
  • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere şi copia acesteia;
  • avizul consultativ narcologic şi copia acestuia;
  • certificat de la autorităţile poliţieneşti de la locul de domiciliu sau reşedinţă (inclusiv avizul poliţiei rutiere, după caz, că lipsesc careva date despre suspendarea/anularea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, şi/sau avizul autorutăţilor administraţiei publice locale în cazul distrugerii documentului în incendii, calamităţi naturale) în cazul în care permisul de conducere obţinut anterior este declarat pierdut, furat sau distrus;
  • declaraţia pe propria răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus (se completează la momentul documentării);
  • dovada achitării taxelor respective (bonurile de plată).

Plata pentru preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere variază în funcție de termenul de eliberare. Astfel, în cazul în care solicitați eliberarea actului în termen de 30 de zile, trebuie să achitați 400 de lei. Pentru eliberarea în termen de 15 zile se va achita 600 de lei, iar în cinci zile lucrătoare – 1.200 de lei. În cazul unei urgențe, puteți solicita eliberarea permisului în trei zile lucrătoare, pentru care tariful este de 1.600 de lei, în 24 de ore se va achita 2.000 de lei, iar în timp de șase ore – 2.400 de lei.

 Autor: BizLaw
1. 02. 2018