(doc) În Republica Moldova va exista o lege nouă şi unică cu privire la calificarea conducătorilor auto

În Republica Moldova va exista o lege nouă şi unică cu privire la calificarea conducătorilor auto. Aceasta va întruni toate prevederile care există în mai multe acte normative actuale şi va include de asemenea ajustări prevăzute de legislaţia europeană. Autor este Ministerul Afacerilor Interne.

  

 

 

În scopul calificării conducătorilor auto, conformării la prevederile normelor legislaţiei comunitare din acest domeniu, precum şi neadmiterii obţinerii permisului de conducere pe cale frauduloasă care în mare parte duce la producerea accidentelor de circulaţie cu soldarea decesurilor din rândul atât a conducătorilor auto cât şi a celorlalţi participanţi la trafic, se instituie necesitatea intervenirii la nivel legislativ, prin elaborarea unei legi distincte cu privire la calificarea conducătorilor auto.

Totodată, elaborarea proiectului de lege respectiv, va accentua o claritate în numărul de acte normative care stabilesc condiţiile în domeniul menţionat, la bază fiind o sigură lege.

O abordare separată se impune segmentului verificării medicale şi psihologice a conducătorilor auto, care la moment este unul vulnerabil. Prevederile exhaustive în proiect vor exclude orice risc de conducere a vehiculelor de către persoane cu maladii incompatibile cu capacitatea de a conduce vehicule sau deficiente psihice. Prin urmare, va fi accentuată în plus valoarea siguranţei participanţilor la trafic cât şi a pietonilor.

 

FOTO: autonapoca.ro

Proiectul actului legislativ este structurat în opt capitole, după cum urmează:

Capitolul I „Dispoziţiile generale”, care reflectă domeniul de aplicare a legii, noţiunile principale armonizate cu cele din legislaţia Europeană şi principiile de activitate în domeniul calificării conducătorilor auto.

La Capitolul II „Conducătorii de vehicule”, sunt reglementate categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, şi examinarea medicală şi psihologică a conducătorilor de vehicule, ce constituie elemente noi în legislaţia naţională din domeniu. Este de menţionat faptul că prevederi cu referire la examinarea medicală şi psihologică a conducătorilor de vehicule se regăsesc în legislaţia României.

Capitolul III „Permisul de conducere” prevede noţiuni privind permisul de conducere, în care inovator este stabilită răspunderea instructorului auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează, pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie. De asemenea în acest capitol, sunt reflectate condiţiile şi restricţiile cu privire la permisele de conducere, etapele progresive şi echivalările dintre categorii, dispoziţii normative cu referire la eliberarea, valabilitatea, schimbarea, reînnoirea, înlocuirea permisului de conducere, dar şi suspendarea şi anularea acestuia.

În Capitolul IV, autorul propune, reglementarea condiţiilor de admitere la examen, desfăşurarea propriu-zisă a examenului şi documentarea cu permis de conducere. Important este de menţionat că în calitate de elemente noi în scopul diminuării riscului corupţional, a fost reglementată procedura de documentare video şi audio a procesului de examinare a conducătorilor auto, procedura si condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările, precum şi dreptul de acces la informaţiile date.

Este de menţionat că pentru prima dată în legislaţia Republicii Moldova este prevăzută noţiunea de „examinator” în Capitolul V al proiectului, „atestatul examinatorului”, cerinţele şi condiţiile de obţinere a calităţii de examinator. În acelaşi context se propun reglementări cu privire la retragerea sau revocarea calităţii de examinator, asigurarea calităţii activităţii acestora şi formare continuă.

Capitolele VI şi VII prevăd finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii din domeniul calificării conducătorilor auto, şi respectiv răspunderea pentru încălcarea prevederilor legii.

În ultimul Capitol VIII „Dispoziţii finale şi tranzitorii”, autorul proiectului propune pe lângă aducerea actelor normative în concordanţă cu proiectul legii, obligativitatea examinatorilor, ca în în decurs de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să-şi organizeze activitatea în conformitate cu prevederile Capitolului V din proiect.

 

FOTO: unimedia.info

Urmare a adoptării proiectului de lege se necesită modificarea şi completarea :

  • Hotărârii Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier,
  • Hotărârii Guvernului  nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora;
  • Hotărârii Guvernului nr. 1229 din 13.11.2001 despre reglementarea unor probleme ce ţin de evidenţa şi documentarea mijloacelor de transport şi conducătorilor de vehicule;
  • Hotărârii Guvernului nr. 1058 din 06.08.2002 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”;
  • Hotărârii Guvernului nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere;
  • Hotărârii Guvernului nr. 314 din 22.05.2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice.

De asemenea, necesită a fi modificate Ordinele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale cu referire la examinarea medicală şi psihologică a conducătorilor auto, şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind pregătirea teoretică şi practică a solicitanţilor în cadrul unităţilor de instruire a conducătorilor de autovehicule.


Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu data de 27 iulie 2018 consultarea publică a proiectului de lege cu privire la calificarea conducătorilor auto.

Propunerile, sugestiile şi opiniile autorităţilor interesate în raport cu proiectul menţionat, vor fi expediate în termen de zece zile lucrătoare de la data publicării anunţului în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sânt, 75, mun. Chișinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md

Ulterior, proiectul de hotărâre va ajunge pe masa Guvernului pentru a fi aprobat şi prezentat Parlamentului pentru examinare. Tradiţional vă vom ţine la curent despre ce şi când va intra în vigoare.

Iată textul legii (dacă nu apare imediat, actualizează pagina):

http://autoblog.md/doc-in-republica-moldova-va-exista-o-lege-noua-si-unica-cu-privire-la-calificarea-conducatorilor-auto/

27.07.2018

28. 07. 2018