Legislația Națională

 

1. LEGE nr.131-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier
2. HG nr.357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere
2a. Anexe la Regulamentul Circulației Rutiere

2b. REGULAMENTUL SERVICIULUI PATRULARE RUTIERĂ   

3. LEGE nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

4. HG nr.1306 din 21.11.2008 cu privire la stabilirea conţinutului minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor
5. HG nr.12 din 19.01.2009 p-u aprob.Normelor privind exam.med.a cond.de veh. şi a cand.p-u obţinerea permisului de conducere
6. HG nr.296 din 16.04.2009 cu privire la aprob.Regul.privind modul de testare alcoolscopică şi exam.medicală p-u stab.stării de ebriet.şi naturii ei 
7. ORDIN nr.79 din 20.03.2009 cu privire la ordinea exam.med.a cond.de veh. şi a cand.p-u obţin.perm.de conducere 
8. ORDIN nr.80 din 20.03.2009 cu privire la recolt.şi analiz. prob.biolog.p-ustab.alcoolem, cons.de drog. 
9. ORDIN nr.136 din 19.05.2009 despre compl.Ordin.nr.79 din 20.03.09 “Cu priv,la ordin.exam.med.a conduc.de veh.şi a cand.p-u obţin.permis.de cond.” 
10. HG nr.1452 din 24.12.2007 Regul.cu priv.la permisul de conduc.,organ.şi desfăş. exam.p-u obţin.permis.de conduc.şi condiţ.de admit.la traf.rutier
11. HG nr.1127 din 07.10.2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou
12. HG nr.318 din 17.03.2008 cu priv.la aprob.Metod.de calc.al primei de asig.de baz.și al coef.de rectif.p-u asig.oblig.de răsp.civ.p-u pagub.prod.de autov.
13. Hot.nr.19/11 din 09.04.2009 - Comisiei Națion.a Pieții Financiare-cu privire la aprob.Regulamentului privind Fondul de protecție a victimelor străzii

14. REGULAMENTUL privind Fondul de protecție a victimelor străzii

15. SNSR - Republica Moldova 2011-2020

16. Plan de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale pentru siguranță rutieră, HG nr.972 din 21.12.2011