Decada acțiunii pentru siguranța rutieră 2011-2020

 

Noutăţi și evenimente  - 10 ani de Acțiune pentru Siguranță Rutieră

Data publicării: Miercuri, 11 mai 2011

     La 11 mai 2011 în Republica Moldova a fost lansată pentru prima dată “Decada acţiunii pentru siguranţă rutieră, 2011-2020″. În martie 2010, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat anii 2011-2020 ca fiind “Decada Acţiunii pentru Siguranţa Rutieră (Decade of Action for Road Safety)”, la care a aderat şi Republica Moldova în luna mai a aceluiaşi an. Acţiunea reprezintă o iniţiativă a ONU pentru a diminua, pînă în anul 2020, numărul victimelor accidentelor rutiere cu 50%.
     Lansarea Decadei va avea loc concomitent în toate ţările lumii la data de 11 mai 2011, prilej cu care fiecare stat organizează un eveniment oficial de lansare, la care vor participa şefi de stat şi de guvern, autorităţi responsabile de fenomenul siguranţei rutiere, asociaţii şi organizaţii de profil, reprezentanţi ai societăţii civile, mass media și cetățeni de rînd.
     În acest context, în Republica Moldova se organizează o serie de acțiuni în conformitate cu Planul național de măsuri privind lansarea oficială a Decadei acțiunilor în domeniul siguranței rutiere, aprobat de Consiliul național pentru securitatea circulației rutiere în ședința din 22 aprilie 2011. Astfel, au fost conturate diverse acţiuni privind tematica siguranţei rutiere care vor fi implementate de-a lungul Decadei cu sprijinul autorităţilor responsabile de gestionarea în acest domeniu. Scopul evenimentului constă în atragerea atenţiei opiniei publice la această problemă socială gravă, la consecințele și costurile asociate ei, precum și la acțiunile ce pot fi întreprinse pentru a o preveni. Pentru securitatea în traficul rutier nimic nu este mai important decît adoptarea unui comportament rutier corect şi, totodată, mobilizarea factorilor răspunzători de siguranţa rutieră în intensificarea eforturilor în vederea reducerii victimizării rutiere.
     În Republica Moldova, ca și în alte state, traumatismul rutier prezintă un pericol major pentru populație amenințînd viața și sănătatea omului, cauzînd frecvente infirmități fizice și considerabile prejudicii social-economice. Anual decedează circa 500 persoane, 10% dintre care sînt copii, iar mai mult de 3000 de persoane sînt grav traumatizate ca urmare a accidentelor rutiere. Prognozele dezvoltării rețelei de transport demonstrează că creșterea bruscă a numărului de unități de transport sporește riscul creșterii numărului de accidente, creînd probleme majore de organizare a acordării asistenței în aceste cazuri.

 

De ce trebuie să întreprindem acţiuni pentru siguranţa rutieră?

     Un Plan de acţiune la nivel global include măsuri practice care, puse în aplicare, ar putea salva milioane de vieţi. Stabilirea securității rutiere drept prioritate în următorii 10 ani va salva de la moarte 5 milioane de vieți și va preveni 50 de milioane de răniți grav pînă în anul 2020.
     Accidentele rutiere provoacă o povară imensă asupra instituțiilor medicale şi a sistemului de sănătate în general.

 

Accidente rutiere la nivel mondial (datele ONU)

     Aproape 1,3 milioane de oameni își pierd viața în fiecare an; 90% din totalul deceselor provocate de accidente rutiere se produc în țările în curs de dezvoltare.
     Anual pînă la 50 de milioane de oameni sînt traumaţi cu consecinţe grave pentru sănătate, mulţi dintre care rămîn cu handicap pentru viaţă.Transportul auto cauzează pînă la 98,8% din numărul total de accidente de transport.
     Accidentele rutiere reprezintă principala cauza a mortalității pentru persoanele de 15-19 ani și a doua cauză pentru cei de 5-14 ani. Zilnic sînt uciși sau sînt grav accidentați pe șoselele lumii cel puțin 2000 de copii de vîrstă școlară. 81% din toate cazurile de traumatism rutier la copii sînt rezultatul nerespectării de către ei a regulilor de circulaţie.
     Pînă în 2015, accidentele rutiere vor fi cauza principală a problemelor de sănătate pentru copiii cu vîrsta de peste cinci ani, în ţările în curs de dezvoltare. În acest context, Adunarea Generală a ONU consideră mortalitatea rutieră și rănirile din accidentele rutiere o piedică în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
     Se estimează că decesele anuale cauzate de accidente rutiere vor creşte pînă la 1,9 milioane de persoane pînă în 2020.
     Costul economic la nivel mondial al accidentelor rutiere mortale sau cu răniți grav se ridică la 518 miliarde de dolari.
     Costul economic al accidentelor rutiere în ţările în curs de dezvoltare este de cel puţin 100 miliarde dolari pe an.

 

Accidente rutiere la nivelul Uniunii Europene

     În aprilie 2004, la întâlnirea ministerelor de transport europene de la Dublin, Uniunea Europeană a prezentat o iniţiativă ambiţioasă pentru a reduce numărul de accidente pe şosele, în condiţiile în care o conduită rutieră precară produce 50.000 de accidente anual. Astfel s-a născut Carta Europeană a Siguranţei Rutiere: 25.000 de vieţi de salvat! (o iniţiativă a Comisiei Europene), având ca scop să sprijine orice tipuri de iniţiative care sunt sau vor fi luate de statele membre pentru a creşte siguranţa traficului.
     În ciuda succesului înregistrat de programele UE anterioare, drumurile europene sînt încă departe de a fi sigure, fiind elaborat un nou set de orientări în domeniul siguranţei rutiere, cu scopul de a reduce numărul deceselor înregistrate pe drumurile europene cu 50% pînă în 2020. Conform studiului Băncii Mondiale "Moarte pe roti", în Uniunea Europeană ca urmare a accidentelor rutiere în anul 2009 au decedat 35.000 persoane și 1,7 milioane au fost rănite grav.
     Accidentele rutiere au impact negativ asupra persoanelor în vîrstă aptă de muncă: 55% dintre cazurile de deces în țările Europei și Asiei Centrale (EAC) revin persoanelor în grupele de vîrstă de 15-44 ani, preponderant în grupa de vîrstă de 15-29 ani, mai mult de 80% dintre aceștia sînt bărbați.
     Rănile provocate de accidentele rutiere se numără printre primele zece cauze ale mortalității și invalidității în EAC.
     Copiii și vîrstnicii sînt mai vulnerabili, în special în calitatea lor de pietoni, fiind supuși riscului de deces în accidente rutiere de 7-9 ori mai mult decît persoanele care se află în mijloacele de transport.
     Accidentele rutiere afectează negativ individul, societatea şi bugetul de sănătate. Costurile estimate cauzate de accidentele rutiere în țările EAC se ridică la 130 miliarde euro. La nivel mondial, aceste costuri sînt estimate la circa 1% din produsul intern brut în ţările cu venituri mici, 1,5% în ţările cu venituri medii şi 2% în ţările cu venituri mari. Costurile totale ale statelor depăşesc 500 miliarde dolari anual. Cele mai mare pierderi le suportă țările cu populație numeroasă: Rusia (34 miliarde de dolari pe an), Turcia (14 miliarde dolari SUA), Polonia (10 miliarde de dolari) şi Ucraina (5 miliarde de dolari SUA).
     UE poate ajuta guvernele naţionale să colaboreze şi să facă schimb de date, deoarece problemele în domeniul siguranţei rutiere sînt comune tuturor ţărilor UE.
     Impactul uman al accidentelor rutiere este enorm. Familii întregi trec sub limita sărăciei din cauza morții celui care cîștigă banii sau a costurilor pentru serviciile medicale pentru victime. Însă creșterea acestei tendinte devine o problemă naționala, contribuind la criza demografică și impunînd o povară suplimentară asupra unor economii și așa slabe, pierzîndu-se miliarde de dolari în fiecare an.
     Astfel, accentul trebuie pus pe măsurile de prevenire a deceselor și a rănilor grave cauzate de accidente rutiere.
     În Republica Moldova în anul 2010 au fost înregistrate 2921 accidente rutiere, în urma cărora au fost răniți grav 3735 persoane și au decedat 471 persoane, sau 13,2 decese la 100000 locuitori, ceea ce ne plasează pe primele 15 locuri în regiunea EAC.

 

Dinamica accidentelor rutiere în Republica Moldova în anii 2000-2010:
s-au produs 28897 accidente rutiere,
au decedat 4765 persoane, dintre care circa 400 copii pînă la 16 ani,
au fost traumate grav 35228 persoane, dintre care circa 5150 copii pînă la 16 ani.

 

Implicaţii social-economice ale accidentelor rutiere:
Pierderea de vieţi omeneşti (10% copii),
Familii destrămate,
Copii orfani,
Pierderea unor personalităţi de înaltă profesionalitate din știință, artă şi cultură, în pregătirea cărora statul a investit sume importante
Avarierea autovehiculelor și distrugeri de bunuri materiale,
Spitalizări şi tratamente costisitoare,
Scoaterea din activitatea de muncă a victimelor
Invalidităţi pe viaţă.