Produse de asigurari

 
Asigurari generale 
Asigurari de raspundere civila auto - asigurarea interna (obligatorie)
Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule, care se refera atat la asigurarea obligatorie de raspundere civila, interna, pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, cat si la asigurarea de raspundere civila auto, externa, Carte Verde, care acopera orice raspundere rezultata din producerea unor prejudicii produse unor terte persoane din utilizarea autovehiculelor, inclusiv raspunderea transportatorului. Acestea sunt obligatorii si facultative.

RCA (Asigurarea Obligatorie de Raspundere Civila Auto)

     Raspunderea civila a detinatorilor de autovehicule este o asigurare obligatorie prin lege pentru toti posesorii de autovehicule care acopera orice daune provocate tertilor in urma unor accidente de circulatie (daune materiale sau vatamari corporale).
     Obiect al asigurarii obligatorii de raspundere civila auto il constituie raspunderea civila a posesorului de autovehicul pentru orice paguba sau vatamare corporala produsa prin accident de autovehicul care au loc pe teritoriul Republicii Moldova (AORC).

Cazul asigurat constituie accidentul de autovehicul produs de un autovehicul, posesorul caruia a indeplinit obligatia de asigurare obligatorie de raspundere civila auto, cu cauzarea de prejudicii:
   1. atit in timpul deplasarii, cit si in timpul stationarii autovehiculului;
   2. in urma desprinderii accidentale in timpul deplasarii autovehiculului a remorcilor, semiremorcilor sau ataselor; 
   3. produs de dispozitivele sau instalatiile cu care a fost echipat autovehiculul; 
   4. ca urmare a scurgerii, risipirii sau caderii accidentale a substantelor, materialelor sau obiectelor transportate; 
   5. la urcarea in / si coborirea din autovehicul.   

Asiguratul nu poarta raspundere civila auto in cazurile in care accidentul a avut loc:
•    in caz de forta majora, inclusiv diferite actiuni sau masuri militare in timp de razboi sau stari exceptionale; calamitati naturale, explozii nucleare, radiatte sau poluare radioactiva; dezordini in masa; activitati teroriste
•    din culpa exclusiva a pagubitului

Limitele raspunderii asiguratorului:
     1. de 500 000 lei - la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numarul persoanelor pagubite intr-un accident;
     2. de 350 000 lei - pentru fiecare persoana pagubita in caz de vatamari corporale sau deces, dar nu mai mult de 700 000 lei, indiferent de numarul persoanelor pagubite intr-un accident.

Contractul de asigurare se incheie de obicei pe un termen de 12 luni.
     Se permite incheierea contractului de asigurare cu perioade de asigurare mai mici decit un an pentru autovehiculele:
          - care sunt utilizate in activitati agricole sezoniere;
          - care se inmatriculeaza cu numere temporare

     Raspunderea asiguratorului incepe din momentul emiterii politei de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in polita de asigurare si inceteaza la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare sau, anterior acelei date, in momentul radierii din circulatie a autovehiculului.

Pagubele care se repara de catre asigurator:
     1. Asiguratorul acorda despagubiri daca prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul, precum si in cazul in care, la data accidentului:
          a) utilizatorul nu este inclus in contractul de asigurare incheiat intre posesor si asigurator;
          b) utilizatorul sau asiguratul nu poseda permis de conducere de categoria respectiva;
          c) utilizatorul sau asiguratul nu a respectat obligatiile tehnice legale cu privire la starea si siguranta autovehiculului.

     2. In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile de asigurare se acorda atit pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, cit si pentru persoanele aflate in acel autovehicul, cu exceptia utilizatorului sau.

     3. Membrii de familie ai asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricarei alte persoane a carei raspundere civila este angajata intr-un accident de autovehicul si este acoperita prin asigurare obligatorie de raspundere civila auto nu sint exclusi, datorita acestei legaturi de rudenie, din rindul beneficiarilor asigurarii pentru vatamarile lor corporale.

     4. La avarierea sau distrugerea de bunuri, despagubirea de asigurare se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca ele nu erau transportate in baza unui raport contractual incheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum si daca nu apartineau posesorului sau utilizatorului raspunzator de accident.

     Asiguratorul este obligat sa solutioneze cererea si sa achite despagubirea de asigurare in cel mult 3 luni din data informarii despre cazul asigurat. Asiguratorul este obligat sa plateasca despagubirile in termen de 10 zile calendaristice de la data finalizarii dosarului de daune.

Actiunea de regres

Asiguratorul are dreptul sa inainteze actiune de regres persoanei raspunzatoare de producerea pagubelor atunci cind:
     a) accidentul a fost produs cu intentie;
     b) in momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus in stare de ebrietate sau sub influenta stupefiantelor;
     c) persoana raspunzatoare de producerea accidentului nu are permis de conducere de categoria respectiva;
     d) persoana raspunzatoare de producerea accidentului nu este inclusa in contractul de asigurare incheiat intre posesorul autovehiculului si asiguratorul de raspundere civila auto.
     e) contrar prevederilor legale care reglementeaza circulatia rutiera pe drumurile nationale si cele locale, persoana raspunzatoare de producerea accidentului a parasit locul lui;
     f) utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificat de revizie tehnica la momentul producerii accidentului;
     g) accidentul a avut loc din vina autorului unei infractiuni, care incearca sa fuga de urmarire.
 

CARTE VERDE

 
Cartea Verde este o asigurare obligatorie prin lege pentru toti posesorii de autovehicule care pleaca peste hotare si acopera daune provocate tertilor(cetateni ai tarii respective) in urma unor accidente de circulatie (daune materiale sau vatamari corporale).

     Asigurarea se poate incheia pe o perioada de minimum 15 zile, pe una sau mai multe luni, precum si pe perioade de cite 1 an.

     Tarifele variaza in dependenta de categoria mijlocului de transport si perioada de asigurare.

In dependenta de necesitate se poate opta pentru:
•    Carte Verde, cu valabilitate pe teritoriul Belorusiei si Ucrainei
•    Carte Verde cu valabilitate in toate tarile sistemului “Carte Verde”

Important:
     1. Asiguratul trebuie sa pastreze certificatul “Carte Verde” cu o deosebita atentie, deoarece in caz de deteriorare sau furt al acestuia nu se elibereaza duplicate! - iar ca urmare a unui accident Asiguratorul nu va raspunde nici pentru o dauna.
     2. Certificatul “Carte Verde” poate fi restituit de asigurat numai in cazuri absolut speciale, justificate cu documente, si numai inainte de data intrarii in vigoare a asigurarii, ca urmare a imposibilitatii efectuarii calatoriei in strainatate. DACA CARTEA VERDE ESTE VALABILA LA DATA SOLICITARII RESTITUIRII PRIMELE DE ASIGURARE NU SE MAI RESTITUIE IN NICI UN CAZ!

Se acorda despagubiri pentru:
   1. sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca, cu titlu de despagubire si cheltuielile de judecata, pentru prejudiciile de care este raspunzator fata de tertele persoane pagubite ca urmare a vatamarii corporale sau a decesului, precum si a avarierii sau distrugerii de bunuri printr-un accident produs cu autovehiculul indicat in certificatul de asigurare “Carte Verde”.
   2. cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la despagubire, cheltuielile pentru onorariul de avocat, taxele judiciare, cheltuielile de expertiza, dovedite cu acte.