Polițele RCA și Cartea Verde trebuie să fie înregistrate obligatoriu în SIA de Stat RCA Data, începînd cu 01.02.2013

 

       Începînd cu 01.02.2013, procesarea cererii, contractului și poliței/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, comunicarea şi transmiterea de către asigurători a informaţiei privind contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum și a informației privind dosarele de daună asociate acestora în regim on-line către baza unică de date a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se va efectua prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat de Stat RCA Data.

     În aceste condiții, din 01.02.2013 este interzisă perfectarea și eliberarea către asigurați a contractelor și polițelor de asigurare de răspundere civilă auto internă și a certificatelor de asigurare Carte Verde în afara Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data.
     Sistemul Informaţional Automatizat de Stat va permite operarea cu informaţii veridice care vor fi utilizate la determinarea exactă a primei de asigurare pe care urmează să o plătească fiecare asigurat în dependenţă de factorii de risc individuali, în special prin sistemul bonus-malus, care are menirea de a acorda reduceri legale de prime pentru conducătorii auto disciplinați și a aplica majorări de prime pentru cei care au produs accidente rutiere din vina lor. Totodată, Sistemul Informațional va permite schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării RCA și Carte Verde. Nu în ultimul rînd, trebuie menționat că răspunderea asigurătorului pentru riscul asigurat va începe din momentul indicat în polița de asigurare, document care urmează a fi emis doar din Sistemul Informațional, fapt ce va permite contracararea fraudelor legate de încheierea contractelor de asigurare cu date anterioare producerii accidentelor rutiere.

     În acest context, în scopul prevenirii situațiilor litigioase în caz de survenire a riscului asigurat, Comisia Națională a Pieței Financiare atrage atenția posesorilor de autovehicule asupra necesității de încheiere a contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto doar la sediile și punctele de vînzări autorizate ale asigurătorilor și intermediarilor în asigurări, lista cărora poate fi accesată pe pagina web a autorității de supraveghere www.cnpf.md. Concomitent, posesorii de autovehicule trebuie să solicite ca polița și contractul de asigurare procesate începînd cu 01.02.2013 să fie înregistrate obligatoriu în Sistemul Informațional Automatizat de Stat RCA Data.

     Prevederile hotărîrii Comisiei Naționale nu se răsfrîng asupra contractelor de asigurare încheiate pînă la 31.01.2013, aceste contracte fiind valabile pînă la data sfîrșitului asigurării indicată în polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare Carte Verde.
 
Sursa: http://itmoldova.com