Pe 20 mai 2015 a intrat în vigoare un Regulament nou privind sistemul bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Acesta are drept scop reglementarea procedurii de stabilire a sistemului de reduceri şi majorări a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în funcţie de istoricul daunelor asiguratului/utilizatorului de autovehicul pentru care se închieie contractul de asigurare (sistemul bonus-malus).

Necesitatea elaborării redacției noi a Regulamentului se explică prin punerea în funcţiune a Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, respectiv, acumularea în bazele de date ale acestuia a informaţiei privind istoricul daunelor.

Regulamentul descrie algoritmele de stabilire automatizată a coeficientului bonus- malus la procesarea contractului de asigurare prin Sistemul informaţional menţionat. Astfel, algoritmele se propun a fi diferite în funcţie dacă contractul de asigurare este încheiat cu persoană fizică sau juridică.

Verificarea informaţiilor privind istoricul daunelor solicitantului asigurării şi, după caz, a celorlalte persoane incluse în contractul de asigurare cu persoana fizică, urmează a se efectua în două etape şi anume filtrarea prin baza de date cu contracte de asigurare, cu stabilirea unui coeficient iniţial, şi ulterior prin baza de date cu despăgubirile de asigurare plătite în perioada a 12 luni precedente zilei de 01 mai a fiecărui an, cu stabilirea coeficientului bonus-malus. Coeficientul bonus-malus recalculat urmează a fi aplicat începând cu data de 20 mai a fiecărui an, ziua fiind cea în care a fost pus în aplicare pentru prima dată sistemul bonus-malus în Republica Moldova (20.05.2008), asigurându-se astfel continuitatea procesului.  

Reglementările propuse vor avantaja consumatorul serviciilor de asigurare întrucît acesta nu va mai fi obligat să obţină certificat privind istoricul daunelor de la asigurătorul precedent în cazul încheierii noului contract de asigurare cu un alt asigurător.

De asemenea, o dată cu implementarea regulamentului în redacţie nouă, va fi exclusă influenţa factorului uman la stabilirea corectă a coeficientului bonus-malus şi, implicit, a primei de asigurare.

De menționat că în reglementările UE nu se regăsesc prevederile referitoare la modelul propriu zis al sistemului bonus-malus, în acest sens la elaborarea proiectului a fost examinată practica mai multor state, modelul autohton propus conținând elemente din cel al Letoniei, României, Federației Ruse.  

Proiectul Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacție nouă) a fost expediat spre avizare instituțiilor interesate - Ministerul Economiei RM, Uniunea Asigurătorilor, Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule, Asociația de Actuariat, Automobil Club din Moldova, Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din RM.

http://agora.md/de Vlad Vasilcov