МINISTERUL DEZVOLTĂRII INFORMAȚIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

 

ORDIN
ПРИКАЗ
6 august 2008                                       Chişinău                                                       Nr.69
 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier

 
În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier,
ORDON:
1.Se aprobă Instrucţiunile privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007, „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier” (în continuarea Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007);
2.În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Direcţia principală înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto va organiza pregătirea şi va atesta profesional examinatorii din cadrul secţiilor (birourilor) din subordine.
3.Chestionarele de examen şi grilele de corectare folosite la proba teoretică vor fi elaborate de către Direcţia principală înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto şi vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2009.
Până la aplicarea noilor chestionare de examen se vor utiliza chestionarele aflate în prezent în uz.
4.Persoanele aflate în curs de şcolarizare şi/sau cele care au absolvit cursurile unei şcoli auto pînă la data punerii în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007 vor fi admişi la examenul pentru obţinerea permisului de conducere reeşind din prevederile programului de şcolarizare urmat, cu respectarea noului sistem de categorii/subcategorii şi a condiţiilor de vîrstă stipulate în Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007.
5.Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei principale înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor (dl Valentin Foros).
                               

Ministru                    Pavel BUCEAŢCHI


Vezi integral:   MDI AL RM, Ordin nr.69 din 06.06.2008.